Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.20 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Niclas Johansson: Uppsala Universitet, Sweden
Publication title:Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:018
Abstract:Flera forskare har visat att Willy Kyrklund på olika ställen i sitt författarskap gör anspelningar på upptäckter inom den moderna fysiken. Syftet med detta paper är att göra en läsning som visar hur kvantmekanikens filosofiska problem låter sig integreras i den litterära textens struktur. Ett försök görs att läsa novellen ”Katten” (1957) som en kommentar till Erwin Schrödingers berömda tankeexperiment med en till hälften död katt. Schrödingers tankeex-periment; vars syfte var att visa på de ohållbara makroskopiska följderna av reell obestämdhet vad gäller förhållanden på mikroskopisk nivå; formulerades i en översiktsartikel över diskus-sionen om kvantmekaniken mellan i första hand köpenhamnstolkningen och dolda variabler-tolkningar. Kyrklund iscensätter genom en dualistisk formmotsättning i novellen en motsva-rande konflikt mellan olika filosofiska förhållningssätt. Frågor om determinism och fri vilja; subjektivitet och objektivitet; identitet och komplementaritet blir på så vis delar i ett spel mellan två perspektiv; vilka låter sig förstås utifrån den finländske filosofen Eino Kailas idéer om skillnaden mellan ett punktteoretiskt och ett fältteoretiskt perspektiv.
Language:English
Year:2009
No. of pages:17
Pages:209-225
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/018/ecp0942018.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Niclas Johansson (2009). Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=018 (accessed 2/7/2016)