Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.19 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Christer Ekholm: Stockholms universitet, Sweden
Publication title:Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:015
Abstract:Till fiktionslitteraturens primära och performativt konstruerade spatialitet hör inte bara berät-tandets rum och diegesen; utan även det rum i vilken den tänkta eller implicerade läsaren placeras och förflyttas i olika riktningar. Så lyder utgångspunkten i denna studie; som med hjälp av en kombination av fenomenologiska; talaktsteoretiska; responsestetiska och narratologiska perspektiv söker nya svar på den urgamla frågan om litteraturens verkan. Litteraturen framträder här som en särskild form av riktad akt; i vilken det jag benämner ’lokalisering’ är ett centralt element. Detta samtidigt rumsskapande och positionsangivande grepp utgör den zon i vilken den apostroferade läsverklighetens dominanta sensorium aktualiseras och förhandlas inom ramen för läsakten; i ’lokaliseringen’ som grepp – så som detta realiseras i den stund läsaren svarar på textfenomenets manande gerundivum – blottläggs centrala aspekter av litte-raturens pragmatiska dimension.

I all korthet tillämpar jag min särskilda begreppsapparat och läsart och på ett par exem-peltexter: Aksel Sandemoses En flyktning krysser sitt spor (1933) och Albert Camus L’Étranger (1942). Analyserna visar att dessa texter inte blott tematiserar flykt och främlingskap; utan även – i den implicerade läsningens rum – skapar rörelser bort och avstånd till en initialt in- och tillskriven position. Och det är; menar jag; inte minst på denna responsnivå som dessa texter; liksom all dikt; äger rum som litteratur.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:171-182
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/015/ecp0942015.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Christer Ekholm (2009). Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=015 (accessed 2/7/2016)