Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.19 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Christer Ekholm: Stockholms universitet, Sweden
Publication title:Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:015
Abstract:Till fiktionslitteraturens primära och performativt konstruerade spatialitet hör inte bara berät-tandets rum och diegesen, utan även det rum i vilken den tänkta eller implicerade läsaren placeras och förflyttas i olika riktningar. Så lyder utgångspunkten i denna studie, som med hjälp av en kombination av fenomenologiska, talaktsteoretiska, responsestetiska och narratologiska perspektiv söker nya svar på den urgamla frågan om litteraturens verkan. Litteraturen framträder här som en särskild form av riktad akt, i vilken det jag benämner ’lokalisering’ är ett centralt element. Detta samtidigt rumsskapande och positionsangivande grepp utgör den zon i vilken den apostroferade läsverklighetens dominanta sensorium aktualiseras och förhandlas inom ramen för läsakten; i ’lokaliseringen’ som grepp – så som detta realiseras i den stund läsaren svarar på textfenomenets manande gerundivum – blottläggs centrala aspekter av litte-raturens pragmatiska dimension.

I all korthet tillämpar jag min särskilda begreppsapparat och läsart och på ett par exem-peltexter: Aksel Sandemoses En flyktning krysser sitt spor (1933) och Albert Camus L’Étranger (1942). Analyserna visar att dessa texter inte blott tematiserar flykt och främlingskap, utan även – i den implicerade läsningens rum – skapar rörelser bort och avstånd till en initialt in- och tillskriven position. Och det är, menar jag, inte minst på denna responsnivå som dessa texter, liksom all dikt, äger rum som litteratur.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:171-182
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/015/ecp0942015.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Christer Ekholm (2009). Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus, NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=015 (accessed 9/24/2014)