Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.16 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Camilla Flodin: Uppsala universitet, Filosofiska institutionen, avd. för estetik, Sweden
Publication title:Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur längre.”
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:009
Abstract:För Adorno är idén om att konsten medlar mellan människa och natur central; liksom den var för det stora flertalet romantiska filosofer och konstnärer. Adorno återkommer till Hölderlins dikt ”Bergvinkeln i Hardt” (”Der Winkel von Hardt”) i sin essä ”Parataxis”; i Ästhetische Theorie och i sina föreläsningar om historia och frihet. I Hölderlins dikt beskrivs naturen som ”alls icke omyndig” (”nicht gar unmündig”). Naturen bär i dikten spår av det förflutna och vittnar om ett historiskt skeende. I sina föreläsningar om historia och frihet menar Adorno att denna dikt är den bästa modellen för att förstå vad han själv menar med sitt begrepp ”naturhi-storia”. Jag vill utreda varför så är fallet samt på vilket sätt Adorno menar att den modernis-tiska konsten vänder sig mot (den romantiska) idén om konsten som en försoning mellan människa och natur; så att denna försoning endast kan gestaltas negativt. I Becketts Slutspel (Fin de partie) säger en av huvudpersonerna: ”Det finns ingen natur längre.” Pjäsen framstäl-ler enligt Adorno en komplett förtingligad värld; där ingenting som inte tillverkats av männi-skor har någon plats. På vilket sätt kan Becketts verk ändå sägas peka mot en möjlig förso-ning mellan människa och natur? Hur talar naturen i detta verk jämfört med i Hölderlins dikt?
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:9
Pages:105-113
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/009/ecp0942009.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Camilla Flodin (2009). Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur längre.”, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=009 (accessed 2/10/2016)