Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Johan Hedrén: Tema Vatten i natur och samhälle, Linköping University, Sweden
Publication title:Ekologi som kris; livsstil och estetik: den ekologiska retorikens ideologiska och utopiska energier
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:037
Abstract:Miljödiskursen är förvisso ännu förhållandevis ung; men har likväl hunnit genomgå en dramatisk förändring från att vara präglad av tydliga och utmanande konfliktrelationer under 1960-; 1970- och 1980-talen till ett tillstånd som är betydligt svårare att greppa och beskriva. På motsvarande sätt har de initialt livliga utopiska energier som genererade en mångfald av framtidsalternativ nu tunnats ut i det töcken av retoriska klichéer och ekologiska begreppsfragment som den kommersiella världen sedan 1990-talet bombarderar oss med. I denna presentation ges några inblickar i denna förändring; men framförallt kommenteras reklam och information som lånar sin semantik från den politiska ekologins diskurs. Vad utmärker denna varufierade fas och hur ser den politiska ekologins samtida idélandskap ut? Här finns inte utrymme för några uttömmande analyser; utan endast några; förhoppningsvis; illustrativa nedslag.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:6
Pages:431-436
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/037/ecp0904037.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Johan Hedrén (2009). Ekologi som kris; livsstil och estetik: den ekologiska retorikens ideologiska och utopiska energier, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=037 (accessed 2/12/2016)