Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.13 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Eva Blomberg: Mälardalens högskola, Sweden
Publication title:Berömda artisters dilemman
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:036
Abstract:Min artikel handlar dels om hur berömda svenska artister framställs i pressen; dels om hur artister beskriver sig själva i sina självbiografier. Jag behandlar hur de beskrivs utifrån arbete; utbildning och berömmelse under den första hälften av 1900-talet; samt de dilemman som uppstod genom karriären och medieexponeringen. Karriären vävdes in i en medial agenda. Förutsättningarna för att bli en framgångsrik artist var att bli upptäckt och utvald; men också att kunna gripa tillfället i flykten; skaffa sig mentorer och kunna umgås med medier. Genom hela karriären uppstod olika sorters dilemman; vilket artisterna förmedlade i sina självbiografier; som handlade om relationer till arbete; medier; privatliv samt näringsliv. Slutligen väcker jag frågan om dessa berömda artister var början till formerandet av en ny celebritetselit.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:14
Pages:417-430
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/036/ecp0904036.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Eva Blomberg (2009). Berömda artisters dilemman, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=036 (accessed 2/9/2016)