Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.06 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Håkan Berglund-Lake: Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet, Sweden
Publication title:När skogen inte känns igen: Existentiella följder av förändrad skogsmarksanvändning
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:035
Abstract:Idag finns en stor politisk enighet om att samhället måste ställa om sin energianvändning till förnybar energi. I ett land som Sverige med vidsträckta skogar kommer detta sannolikt att leda till en ökad produktion av biomassa och vindkraft. Viktiga samhälleliga intressen med avseende på allas vår framtid kommer därför att ha något slags centrum i skogrika och avlägsna trakter av landet. Glesbygden kommer alltså att utgöra exploateringsytor för att lösa en av framtidens stora ödesfråga; men inte i första hand för människor boende här utan för andra; boende på andra platser och verksamma i andra sammanhang. En intressant fråga att ställa är hur glesbygdsborna själva upplever denna förändring av skogsmarksanvändningen; som samtidigt innebär en fysisk förändring av deras livsmiljö. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv diskuterar artikeln de existentiella villkoren under vilka människor i mellannorrlands inland förhåller sig till och hanterar radikala fysiska förändringar i sin livsvärld orsakade av nya skötselmetoder i skogsbruket och anläggandet av vindparker.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:8
Pages:409-416
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/035/ecp0904035.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Håkan Berglund-Lake (2009). När skogen inte känns igen: Existentiella följder av förändrad skogsmarksanvändning, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=035 (accessed 2/11/2016)