Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.06 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anders Frenander: Centrum för kulturpolitisk forskning, Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, Sweden
Publication title:Glidningar och förgivettaganden: Några noteringar om aktuell och passerad kulturpolitisk diskurs
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:033
Abstract:Var gränserna går för det kulturbegrepp som man opererar med inom kulturpolitiken är notoriskt svårt att svara på. Det beror i hög grad på vilket sammanhanget är. En gräns som man tycker borde vara enkel att klarlägga är den mellan kultur och natur. Inte desto mindre har det i diskursen kring kulturpolitiken med jämna mellanrum hävdats överlappningar och kopplingar.

I det våren 2009 överlämnade betänkandet från kulturutredningen sker detta återigen. Utredningen föreslår att kulturpolitiken bör bli vad man kallar en ”aspektpolitik”. Det innebär att kulturen ska tolkas som ett brett begrepp; att kultur inte ska ses som en särskild sektor i samhället; utan att kultur(frågor) ska integreras i andra samhällssektorers verksamhet. En sådan sektor som pekas ut är miljöpolitiken. Kultur och miljö hänger ihop; menar man.

Möjligen kunde man tro att den intensifierade diskussionen om klimathot; växthuseffekter och miljöförstöringen under de senaste decennierna var orsaken till detta synsätt. Men det är ingalunda nytt. Redan i diskussionen under 1950-talet fanns sådana föreställningar. Genom närläsning av några relevanta texter från denna tid och framåt granskas vilka föreställningar om ”kultur”; ”natur” och ”miljö” som förekommit och hur kopplingen mellan dem artikulerats i olika skeenden.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:9
Pages:387-395
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/033/ecp0904033.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anders Frenander (2009). Glidningar och förgivettaganden: Några noteringar om aktuell och passerad kulturpolitisk diskurs, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=033 (accessed 2/11/2016)