Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.65 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Magnus Dahlstedt: REMESO, Linköping University
Publication title:Coachning som bekännelse: Föräldracoachning och fostran av neoliberala medborgare
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:032
Abstract:Föräldracoachning är något av ett tidens tecken. Föräldracoachning återspeglar rådande idéer om hur föräldrar bör tänka och leva för att bli ”ansvarstagande”. I följande artikel analyseras SOS familj; en svensk tv-serie som sändes på TV3 hösten 2008. Med utgångspunkt i den teoretisering kring makt och styrning som har utvecklats i Michel Foucaults fotspår analyseras de föräldraideal som tv-serien förmedlar; som en form av governmentality – styrning genom mentalitet. Ett viktigt inslag i den föräldracoachning som äger rum i SOS familj är dess intermedialitet. Programmet är inte endimensionellt i den meningen att det enbart riktar sig till de tittare som sitter i tv-soffan. Programmet kan snarare ses som en mångfacetterad ansamling av medierade teknologier; med ett stort mått av interaktivitet; där var och en på egen hand har möjlighet att på egen hand söka tips och råd. På så sätt mångfaldigas inte bara de tekniker varigenom föräldrar bearbetas. Samtidigt mångfaldigas de arenor där sådan bearbetning utspelas.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:19
Pages:367-385
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/032/ecp0904032.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Magnus Dahlstedt (2009). Coachning som bekännelse: Föräldracoachning och fostran av neoliberala medborgare, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=032 (accessed 2/12/2016)