Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Biström: Nordica, Helsingfors universitet, Sweden
Publication title:Hur ”Eva Dahlgren” är gjord: Framställningar av en artistpersona i marknadsföring; media och musiktexter
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:031
Abstract:I media beskrivs den svenska musikartisten Eva Dahlgren omväxlande med ord som ”sann” och ”självutlämnande” – och luttrad ”branschstrateg” som lyckats med konststycket att framstå som äkta och konstnärligt ambitiös trots kommersiella framgångar. Dahlgrens produktion; liksom receptionen av henne i media; speglar motsägelsefulla föreställningar om t.ex. det autentiska i motsats till det konstlade och kommersiella.

I denna text diskuterar jag hur ”Eva Dahlgren” – hennes artistpersona – är ”gjord”; en process som involverar flera aktörer och medier. Jag beskriver de un-derliggande föreställningar och ideal som denna process återspeglar – men också hur Dahlgrens egna rocktexter bekräftar och/eller ”svarar på” mediernas förvänt-ningar; samt problematiserar föreställningar om autenticitet.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:355-366
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/031/ecp0904031.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Biström (2009). Hur ”Eva Dahlgren” är gjord: Framställningar av en artistpersona i marknadsföring; media och musiktexter, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=031 (accessed 2/9/2016)