Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.73 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Ebba Högström: Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden
Publication title:Gör platsen patienten?: Rumsliga föreställningar i psykiatrin
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:030
Abstract:1974 startar Nackaprojektet – ett av de första försöken i Sverige sektoriserad psy-kiatri. Tre öppenvårdsmottagningar etablerades i en kommun utanför Stockholm och ledorden för verksamheten var bl.a. geografisk decentralisering; tillgänglighet och teamarbete. Lokalerna hade en lågmäld framtoning och var belägna ”mitt i den lokala miljön”; i kontrast mot mentalsjukhusens monumentalitet och avskildhet.

Att patientbesökets vanliga rutiner (reception; inskrivning; tidsbokning; journalskrivande) styrde mot en förförståelse om att individernas problematik var psykiatrisk uppfattades som ett problem av Nackaprojektets behandlare. Genom två exempel undersöker jag hur man inom Nackaprojektet använde rumslig förflyttning resp. struktur i syfte att undkomma förförståelsen. Jag diskuterar rummet som aktant i en berättelse om institutionalisering; kontroll och om att fördröja eller förhindra övergången från individ till patient.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:15
Pages:339-353
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/030/ecp0904030.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Ebba Högström (2009). Gör platsen patienten?: Rumsliga föreställningar i psykiatrin, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=030 (accessed 2/10/2016)