Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.10 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Wera Grahn: The Norwegian Institute for Cultural Heritage research (NIKU), Oslo, Norway
Publication title:Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:027
Abstract:Föreställningen om Norden och Skandinavien verkar inte vara starkt närvarande metaforer i Norge. Däremot förefaller konstruktionen av norskhet fortfarande att vara ett levande projekt som verkar dominera den föreställda samhällsgemenskapen. Den här paperet tar utifrån ett intersektionalitetsperspektiv ett första steg mot att synliggöra; kritiskt granska och fördjupa förståelsen av hur de sociala kategorierna kön; klass etnicitet och nationalitet är inskrivna och sammanflätade i de nationalstatskonstruerande berättelser som skapas inom en specifik sfär i den offentliga förvaltningsapparaten; nämligen kulturminnesförvaltningen.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:16
Pages:311-326
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/027/ecp0904027.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Wera Grahn (2009). Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=027 (accessed 2/6/2016)