Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.10 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Wera Grahn: The Norwegian Institute for Cultural Heritage research (NIKU), Oslo, Norway
Publication title:Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:027
Abstract:Föreställningen om Norden och Skandinavien verkar inte vara starkt närvarande metaforer i Norge. Däremot förefaller konstruktionen av norskhet fortfarande att vara ett levande projekt som verkar dominera den föreställda samhällsgemenskapen. Den här paperet tar utifrån ett intersektionalitetsperspektiv ett första steg mot att synliggöra, kritiskt granska och fördjupa förståelsen av hur de sociala kategorierna kön, klass etnicitet och nationalitet är inskrivna och sammanflätade i de nationalstatskonstruerande berättelser som skapas inom en specifik sfär i den offentliga förvaltningsapparaten, nämligen kulturminnesförvaltningen.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:16
Pages:311-326
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/027/ecp0904027.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Wera Grahn (2009). Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=027 (accessed 9/17/2014)