Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.10 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Jonnie Eriksson: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Maskinisk darwinism: teknikens naturhistoria hos Samuel Butler och Gilles Deleuze
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:026
Abstract:Till de utmärkande dragen i det sena 1900-talets idéhistoria hör en framväxt av teknologier som utmanar; omdefinierar eller överskrider gränsen mellan det naturliga och det articifiella; mellan det organiska och det tekniska. Detta kan ge upphov till dystopiska visioner om förlusten av mänskliga värden; till om med människans förlust som art i kampen mot sina uppfinningar; men också till utopiska bilder av människans överskridande av sina egna biologiska villkor. En inhuman fara står mot ett transhumant löfte. Problemet går emellertid djupare än så; det gäller själva idén om liv i denna tid av artificialitet och teknologi; det gäller mekanismerna för en utveckling som plötsligt omfattar maskinerna i lika hög grad som människorna; deras kultur och resten av naturen. Denna studie jämför två gestalter – Samuel Butler och Gilles Deleuze –; åtskilda av ett århundrade; som på olika vis; på samma gång innovativa som representativa; teoretiserar villkoren för tänkandet av en teknikens naturhistoria och en maskinernas utvecklingslära.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:299-310
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/026/ecp0904026.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Jonnie Eriksson (2009). Maskinisk darwinism: teknikens naturhistoria hos Samuel Butler och Gilles Deleuze, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=026 (accessed 2/14/2016)