Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.10 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Jonnie Eriksson: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Maskinisk darwinism: teknikens naturhistoria hos Samuel Butler och Gilles Deleuze
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:026
Abstract:Till de utmärkande dragen i det sena 1900-talets idéhistoria hör en framväxt av teknologier som utmanar, omdefinierar eller överskrider gränsen mellan det naturliga och det articifiella, mellan det organiska och det tekniska. Detta kan ge upphov till dystopiska visioner om förlusten av mänskliga värden, till om med människans förlust som art i kampen mot sina uppfinningar, men också till utopiska bilder av människans överskridande av sina egna biologiska villkor. En inhuman fara står mot ett transhumant löfte. Problemet går emellertid djupare än så; det gäller själva idén om liv i denna tid av artificialitet och teknologi, det gäller mekanismerna för en utveckling som plötsligt omfattar maskinerna i lika hög grad som människorna, deras kultur och resten av naturen. Denna studie jämför två gestalter – Samuel Butler och Gilles Deleuze –, åtskilda av ett århundrade, som på olika vis, på samma gång innovativa som representativa, teoretiserar villkoren för tänkandet av en teknikens naturhistoria och en maskinernas utvecklingslära.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:299-310
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/026/ecp0904026.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Jonnie Eriksson (2009). Maskinisk darwinism: teknikens naturhistoria hos Samuel Butler och Gilles Deleuze, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=026 (accessed 9/17/2014)