Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext1.19 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Sarah Vinterlycka: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:När hunden själv får välja: om hunden i konsumtionssamhället från 1950 till 2000-talets början
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:024
Abstract:De senaste åren har hundar blivit allt mer synliga i det svenska samhället. Detta märks inte minst i media då det kommit flera nya månadsmagasin och visats en mängd TV-program rörande hundar. Dessutom har hundcaféer, hundsalonger och butiker med diverse tillbehör och accessoarer för våra fyrfota vänner dykt upp på flera håll, för att nämna några exempel. Detta paper handlar om hur hundägandet formuleras som en arena i konsumtionssamhället genom att behov hos hundar och hundägare konstrueras. Detta studeras utifrån exemplet mat med utgångspunkt i hur idéer kring hundmat har uttryckts i reklam och redaktionellt material i hundtidskrifter från 1950-talet fram till idag. Genom att följa hundmatens utveckling från matrester, till etableringen av särskild hundmat och vidare till en differentiering efter hundars egenskaper för att slutligen hamna i individuellt anpassade dieter och kosthållningar som ”functional food”, vegetarisk mat och ursprunglig föda, kan man se man hur synen på hunden som subjekt och konsument växer fram.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:20
Pages:271-290
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/024/ecp0904024.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Sarah Vinterlycka (2009). När hunden själv får välja: om hunden i konsumtionssamhället från 1950 till 2000-talets början, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=024 (accessed 9/16/2014)