Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext1.44 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Sophie Elsässer: SOL-centrum, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Dammsugarens gestaltning i tidskriften Råd and Rön
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:022
Abstract:Tidskriften Råd & Rön utkom 1958 med sitt första nummer och har sedan dess varit en källa till konsumentupplysning för sina läsare. Men formerna för denna har naturligtvis förändrats i takt med att samhället – och tidskriftens direktiv – förändrats. I början fungerade tidskriften som ett slags hemkunskapslärare. Då stod hushållen inför stora förändringar med den tekniska utvecklingen och kvinnornas uttåg på arbetsmarknaden. Under 70-talet och delvis 80-talet kom de tekniska apparaterna i skymundan i Råd & Rön. Apparaterna var ju då välbekanta i hemmen och tidskriften fokuserade mer på annat material. Med tiden återkom dammsugaren alltmer i tidskriften. Den vanligaste vinkeln har under alla år varit tester av funktionen. På 2000-talet testas dammsugare tämligen frekvent; tidskriften gör nu många av testerna tillsammans med sina internationella systertidskrifter. Jag kommer att göra en jämförelse mellan dammsugartester från några utvalda år. Vilka förändringar i synen på konsumtionens funktioner och värden kan utläsas ur dessa exempel?
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:21
Pages:235-255
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/022/ecp0904022.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Sophie Elsässer (2009). Dammsugarens gestaltning i tidskriften Råd and Rön, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=022 (accessed 2/14/2016)