Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.08 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Maja Willén: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sweden
Publication title:Den öppna bostaden som konsumtionsgenerator
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:021
Abstract:I slutet av 1900-talet slog bostäder med öppen planlösning på allvar igenom i Sverige och ersatte en mer funktionsseparerad bostadstyp. Med den öppna planlösningen har ett nytt sätt att använda bostaden vuxit fram och med detta nya konsumtionsvanor. I det öppna rummet blir människorna som bebor bostaden samt inredningen synlig på ett sätt som inte var fallet i den funktionsuppdelade bostaden. Köket har en central plats i den öppna ytan och fungerar både som umgängesutrymme och som uppvisningsarena och är lika mycket en utsmyckningsdetalj som en funktionell arbetsplats.

I inredningsmagasin och teveprogram tar bostaden med öppen planlösning upp en viktig plats och fokus för denna text är på konsumtionen av den idealbild av den goda bostaden som förmedlas i denna livsstilsrelaterade media; samt föreställningen om vilka inredningsrelaterade varor och liknande som man förväntas konsumera och fylla denna bostad med. Studien är en del av mitt avhandlingsprojekt som genomförs vid Konstvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:11
Pages:223-233
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/021/ecp0904021.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Maja Willén (2009). Den öppna bostaden som konsumtionsgenerator, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=021 (accessed 2/10/2016)