Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.16 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Tora Friberg: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Christina Scholten: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö högskola, Sweden
Annika Sandén: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Re-reading time-geography: Genus och speglingar av makt i tidrummet
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:020
Abstract:Kultur och natur uppfattas ofta som en dikotomi. Det finns andra synsätt som betonar beroendet dem emellan. Geografiämnet har både en natur- och en kulturdel; ibland sammanflätade ibland särade. Detta paper har fokus riktat mot tids-geografin; en skolbildning inom geografin som på sitt specifika sätt binder ihop kultur och natur. Syftet är att tolka och pröva tidsgeografin utifrån ett genusperspektiv; vilka analysverktyg den kan erbjuda och på vilket sätt den skulle kunna vidareutvecklas.
Language:Swedish
Keywords:Kön; genus; tid; rum; vardagsliv; rörelser; restriktioner; möjligheter; ordningar och makt
Year:2009
No. of pages:22
Pages:201-222
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/020/ecp0904020.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Tora Friberg, Christina Scholten, Annika Sandén (2009). Re-reading time-geography: Genus och speglingar av makt i tidrummet, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=020 (accessed 2/10/2016)