Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.42 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Catharina Gabrielsson: Visiting Fellow, Cities Programme, London School of Economics, UK
Publication title:Slack Space eller det övergivna husets potential
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:019
Abstract:Några veckor efter finanskrisen drabbat London hösten 2008 fylldes tidningarna med rapporter om hur ett konstnärskollektiv invaderat en tom 1700-talsbyggnad i Mayfair och öppnat den för allmänheten som ett ”icke-hierarkisk centrum för kunskap och lärande”; kallat Temporary School of Thought. Omgivet av ambassader; kontor och privatbostäder i mångmiljonklassen kom byggnaden på Charles street att under några månader utgöra basen för ett socialt; konstnärligt och insti-tutionellt experiment. Som en materialisering av ekonomiska transaktioner; lagar och förordningar är förekomsten av tomma hus ett välkänt problem i London; en stad med skriande bostadsbrist och med kanske världens högsta fastighetspriser. Med utgångspunkt i fallet ovan och som en del av en större undersökning är detta en analys av det tomma husets potential i termer av slack space; ett begrepp i tillblivelse. Slack space möjliggör ett annat sätt att tänka relationen mellan stad och arkitektur; när nu staden förvandlats till ”natur” – i betydelsen förefintligt faktum och kontext – och ”kultur” är en produktion med kraft att förändra detta faktum.
Language:Swedish
Keywords:Arkitektur; narrativitet; transmedialitet; slack space; squatting; husoc-kupation; hackerspace
Year:2009
No. of pages:14
Pages:187-200
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/019/ecp0904019.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Catharina Gabrielsson (2009). Slack Space eller det övergivna husets potential, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=019 (accessed 2/6/2016)