Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.15 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Tobias Harding: Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Vad är kulturpolitik?: Professionellt; smalt och okontroversiellt?
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:018
Abstract:Texten svarar på frågan ”Vad är kulturpolitik?”; om man med kulturpolitik menar svenska statens politik gentemot kulturområdet. Jag försöker också besvara frågan om vad som utmärker den statliga kulturpolitiken i den trängre meningen kulturdepartementets politik. Denna utgör nämligen; enligt de flesta rimliga sätt att räkna; inte huvuddelen av statens politik gentemot kulturområdet. Inte heller är den representativ för denna. Däremot har den andra utmärkande drag; som att den är nära knuten till kulturens fält och professioner; samt att den är inrättad efter armslängdsprincipen. Kulturens innehåll är alltså inte längre en politisk fråga – för de politiker som verkar på detta område. Ser man till hela statens politik gentemot kulturområdet blir det emellertid rimligt att också räkna med t.ex. upphovsrättsfrågorna; amatörkulturen; kulturnäringarna; skatteincitament och kulturens roll i skola och utbildning. Det vidare område som beskrivs här framstår som allt annat än smalt; okontroversiellt eller enbart en fråga för professionella. Tvärtom inkluderar det flera av samtidens mest omdebatterade frågor. Idag är dessa frågor emellertid i stor utsträckning främmande för kulturpolitiken i explicit mening. För den kulturpolitiska forskningens räkning bör dessa skillnader ses som ett viktigt område. De organisatoriska gränserna mellan olika delar av staten har också tydliga effekter på politikens innehåll.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:18
Pages:169-186
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/018/ecp0904018.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Tobias Harding (2009). Vad är kulturpolitik?: Professionellt; smalt och okontroversiellt?, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-21029 (accessed 2/8/2016)