Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Kalle Jonasson: Malmö Högskola, Sweden
Publication title:Parkour: en posthumanistisk idrott?
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:017
Abstract:Detta paper belyser kultur~natur-temat ur ett idrottsfilosofiskt och idrottssociologiskt perspektiv. Texten behandlar det; för att vara en idrottsliknande verksamhet; relativt nyligen uppkomna kroppsliga och rörelseorienterade uttrycket Parkour – the Art of Movement. Parkour går ut på att så snabbt och effektivt som möjligt förflytta sig genom i stort sett vilka miljöer som helst - företrädesvis; om än inte uteslutande; i offentliga utomhusmiljöer. Detta; att den går att utöva på platser som tillhör de båda förment motsatta polerna kultur och natur; skiljer ut Parkour från de flesta andra idrotter; både moderna och postindustriella sådana. Problemområdet förstås med Johan Huizingas och Roger Caillois ”klassiska” lek- och spelteorier; enligt vilka ett kollektiv springer ur sina lekar och/eller att de senare tyder på (samt reproducerar) det förra. Främst diskuteras Parkour utifrån antro-pologen och vetenskapssociologen Bruno Latours teorier om ”den moderna över-enskommelsen”; vars nitiska uppdelning av världen i natur och kultur kommit att representera motsatsen till hållbar utveckling. Att förneka dessa polers isärhållning för vetenskapen kan ses som; vad Latour har uttryckt som; en ”amodern” strävan. Detta anspråk kan också kallas posthumanistiskt. Om ett samhälle tyder på; springer ur eller reproduceras av sina idrotter; spel och lekar; bör följaktligen de moderna idrotterna granskas noggrant. Essän syftar till att diskutera idrott med Latours ”amoderna” begrepp och undersöker Parkour som en möjlig amodern idrott.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:7
Pages:161-167
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/017/ecp0904017.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Kalle Jonasson (2009). Parkour: en posthumanistisk idrott?, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=017 (accessed 2/10/2016)