Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext1.33 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Eskilsson: Linköping universitet, Sweden
Publication title:Natur och kultur i förening?: Verksamheten i hembygdsföreningar
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:015
Abstract:Idag har miljöfrågorna trängt in i politiken och i människors vardag. Samspelet mellan människors kulturella beteende och dess konsekvenser för naturen diskuteras ständigt. När hembygdsrörelsen etablerades för omkring hundra år sedan; fanns en tydlig inriktning mot att bevara såväl naturen som kulturen. Med utgångspunkt från hembygdsrörelsens historia diskuteras i denna artikel hur intres-set för naturarvet träder fram i hembygdsföreningars verksamhet idag och om man kan se en förändring över tid.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:11
Pages:143-153
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/015/ecp0904015.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Eskilsson (2009). Natur och kultur i förening?: Verksamheten i hembygdsföreningar, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=015 (accessed 2/12/2016)