Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext1.33 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Eskilsson: Linköping universitet, Sweden
Publication title:Natur och kultur i förening?: Verksamheten i hembygdsföreningar
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:015
Abstract:Idag har miljöfrågorna trängt in i politiken och i människors vardag. Samspelet mellan människors kulturella beteende och dess konsekvenser för naturen diskuteras ständigt. När hembygdsrörelsen etablerades för omkring hundra år sedan, fanns en tydlig inriktning mot att bevara såväl naturen som kulturen. Med utgångspunkt från hembygdsrörelsens historia diskuteras i denna artikel hur intres-set för naturarvet träder fram i hembygdsföreningars verksamhet idag och om man kan se en förändring över tid.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:11
Pages:143-153
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/015/ecp0904015.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Eskilsson (2009). Natur och kultur i förening?: Verksamheten i hembygdsföreningar, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=015 (accessed 9/17/2014)