Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Johan Jarlbrink: ISAK, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Kändisbruk: En tidningsläsare klipper och klistrar 1888
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:012
Abstract:I detta paper undersöks hur celebriteterna på offentlighetens scen lever vidare; omvandlas och används av en som sitter i publiken. Utgångspunkten är Allan Holmström och hans årskrönikor som finns bevarade i Nordiska museets arkiv. Holmström (1871–1963) var kontorist i Södertälje; vän av opera och idrott och en hängiven tidningsläsare. Men Holmström skapade också egna tidningar. I flerhundrasidiga årskrönikor förde han protokoll över det offentliga livet åren kring sekelskiftet. Här skildrade han kungligheter; politiker; operastjärnor; författare och idrottsmän i inklistrade bilder och handskrivna artiklar; signerade ”Allan”. Holmströms krönikor ger en överblick över celebriteterna på tidens mediescen; men också inblick i hur en enskild person levde med i det offentliga genom att göra det till en del av det privata.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:9
Pages:103-111
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/012/ecp0904012.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Johan Jarlbrink (2009). Kändisbruk: En tidningsläsare klipper och klistrar 1888, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=012 (accessed 2/9/2016)