Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.06 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Johan Arnegård: Stockholms universitet, UTEP, Idrottspedagogik, Sweden
Klas Sandell: Karlstads universitet, Geografi och turism, Sweden \ Stockholms universitet, UTEP, Idrottspedagogik, Sweden
Publication title:Idrottens gränstrakter: Om äventyrsidrott och friluftssport
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:011
Abstract:Idrotten har alltid förändrats – påverkat och påverkats – i förhållande till samhället i övrigt. Inte minst har det funnits ett dynamiskt samspel i dess ”gränstrakter” till delvis överlappande samhällsfenomen som sport; friluftsliv och naturturism. Två dagsaktuella och sammanlänkade tendenser i dessa gränstrakter är friluftslivets sportifiering och idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet. ”Sportifiering” innebär att instrumentella inslag från tävlingsidrotten vunnit insteg i traditionella friluftsaktiviteter som annars kan karaktäriseras som starkt upplevelsepräglade utan inslag av uttalade tävlingsmoment. Idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet handlar om den ökande tendensen till att aktiviteter där mötet med det naturpräglade landskapet har varit centralt och eftersträvansvärt; nu börjar utföras i särskilt uppbyggda funktionsspecialiserade miljöer. Man frigör sig från klimatzoner och årstidsväxlingar genom att bedriva ”friluftssporterna” i kontrollerade inomhusklimat. Således går delar av friluftskulturen alltmer mot speciella utövandeformer. En förändring av aktiviteternas bärande innehåll och attraktion sker till ett mer samhällsanpassat och tillrättalagt aktivitetsmönster.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:8
Pages:95-102
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/011/ecp0904011.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Johan Arnegård, Klas Sandell (2009). Idrottens gränstrakter: Om äventyrsidrott och friluftssport, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=011 (accessed 2/12/2016)