Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.04 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Leo Bartonek: Stockholm, Sweden
Publication title:Kulturteori och socialteori: mer än goda grannar?
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:010
Abstract:Frågan i rubriken kommer jag att försöka besvara med hjälp av tre steg. Till att börja med tas begreppskombinationen kulturell mångfald upp i ett kritiskt perspektiv. I fokus befinner sig begreppskombinationens centrala gråzon: den outredda relationen mellan ’kultur’ och ’tradition’. Därefter presenteras en pro-filskiss av en socialteoretiskt reflekterad kulturteori som inte sätter något bestånd av traditioner (Värderingar etc.) i brännpunkten; utan något beständigt pågående: aktörernas vardagliga reproduktion av resp. tradition. Föredraget avslutas genom att med hjälp av en kritisk kommentar till de ledande socialteoretikernas (Bourdieu / Giddens) reproduktionskoncept ge en aning om det meningsfulla i att även utveckla pendangen till denna kulturteori: en kulturteoretiskt reflekterad socialteori. Dessa tre steg kan ses som ett försök att motivera min tes; att kulturteorin behöver socialteorin för att ’kultur’ skall kunna emancipera sig gentemot ’tradition’ – och att socialteorin i sin tur behöver kulturteorin för att få grepp om sitt konceptuella huvudproblem: den sociala reproduktionen.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:5
Pages:89-93
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/010/ecp0904010.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Leo Bartonek (2009). Kulturteori och socialteori: mer än goda grannar?, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=010 (accessed 2/7/2016)