Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.12 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Malin Sveningsson Elm: Karlstads universitet, Sweden
Publication title:Att arbeta etnografiskt i massiva onlinespel
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:008
Abstract:Datorspel har ökat i betydelse; både som ekonomisk faktor och som kulturellt fält. Med det ökade intresset för spel och spelande har också forskningen inom dessa områden ökat; och detta gäller kanske speciellt forskning som har att göra med kulturella och sociala aspekter av spelkontexter och de individer som befolkar dem. Att studera kultur inbjuder till användandet av etnografisk metod; och detta har också blivit en allt vanligare syn i game studies-fältet. Men game studies är ett nytt och dynamiskt forskningsområde; och metodologiska frågor är fortfarande ämne för diskussioner; överväganden och förhandlingar.

När man diskuterar metodfrågor i samband med spel kan det vara idé att spe-cificera vilken typ av spel det är man studerar; för det har stor betydelse för hur arbetet kan gå till. Det finns stora skillnader mellan olika typer av spel som gör att de måste studeras på olika vis. Om man t.ex. studerar ett spel som spelas på dator eller konsol offline; dvs. inte uppkopplat mot internet; behöver det inte bli så an-norlunda från en traditionell medieetnografisk ansats. Men om man studerar ett MMOG (massively multiplayer online game; eller på svenska massivt onlinespel) som t.ex. World of Warcraft och gör en inomspelsetnografi blir saker och ting lite annorlunda. Vad gör det för skillnad att den plats där fältarbetet äger rum finns inuti ett spel? Och att de människor man möter; liksom man själv som forskare; medieras via sina avatarer; sina ”spelgubbar”; på en datorskärm? Och att största delen av det människor säger sker via skriven text på skärmen; antingen i publika chattkanaler eller som privata meddelanden? Med dessa förutsättningar i åtanke; vad ska man ta upp i sina fältanteckningar? Och hur ska det som händer i spelet förstås och analyseras?

Detta paper diskuterar frågor som kan uppstå under fältarbetet i en inomspels-etnografi av ett MMOG; frågor som rör hur datorspelandet kan förvandlas till et-nografiskt forskningsmaterial och i längden analytisk text. Utgångspunkten kom-mer att tas i ett pågående fältarbete i World of Warcraft.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:18
Pages:61-78
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/008/ecp0904008.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Malin Sveningsson Elm (2009). Att arbeta etnografiskt i massiva onlinespel, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=008 (accessed 2/12/2016)