Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.08 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Fredrik Krohn Andersson: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sweden
Publication title:”By, landskap, kraftverk”: kärnkraftens poetik
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:007
Abstract:Under 1950-talets mest euforiska kärnkraftsoptimism bar den nya kraftkällan på ett löfte om ett definitivt överskridande och behärskande av naturen. ”Under århundraden har människan smugit omkring, rädd för kylan, mörkret, hungern och vilddjuren”, framhävde Tage Erlander 1955 och ställde mot detta möjligheten att, genom kärnkraften, skaffa sig ett ”herravälde över naturens krafter”. Syftet med detta paper är att utifrån en narrationsmodell hämtad från sociologen Margaret R. Somers lyfta fram hur det konkreta realiserandet av kärnkraften – byggandet av kärnkraftverken – mellan 1965 och 1973 formuleras i berättelser. I dessa utgör natur, landskap, kulturmiljö och plats centrala komponenter, och möjliggör som i Gustav VI Adolfs tal vid invigningen av Oskarshamnsverket en sammanlänkning av exempelvis modernitet, traditionalitet och nation. Jag vill genom en jämförelse med en internationell kontext visa att den svenska konceptualiseringen av byggandet är påtagligt tömd på den utopiska energi som i ett flertal andra länder omsätts i arkitektoniska visioner orienterade mot framtiden. Utifrån kärnkraftsbeställarnas informationsmaterial, filmer, invigningstal, kulturhistoriska undersökningar etc. skall jag diskutera varifrån berättelserna formuleras, vilka resurser som tas i anspråk och vilka kollektiva identitetspositioner som möjliggörs genom dessa narrationer.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:9
Pages:51-59
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/007/ecp0904007.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Fredrik Krohn Andersson (2009). ”By, landskap, kraftverk”: kärnkraftens poetik, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=007 (accessed 9/20/2014)