Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Klas Sandell: Geografi och turism; Karlstads universitet, Sweden \ Stockholms universitet, UTEP, Idrottspedagogik, Sweden
Publication title:Nordiskt friluftsliv och allemansrätt: Nationella identitetsprojekt och ekopolitisk inspiration
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:006
Abstract:En ”nordisk friluftstradition” med allemansrättspraktiken som viktigt element har haft och har en central roll i nationell identitet inte minst i Norge och Sverige. Samtidigt har denna friluftstradition sedan det moderna miljöengagemangets framväxt från 1970-talet också lyfts fram som viktig inspirationskälla och illustration till ekopolitiska perspektiv i linje av djupekologi och alternativ utveckling. Denna presentation kommer att illustrera diskussionerna om en nordisk friluftstradition parallellt med industrisamhällets framväxt och med särskild fokusering på Sverige och Norge och dess pedagogiska roll. Presentationen kommer även att särskilt uppmärksamma kopplingarna mellan å ena sidan denna diskussion och å andra sidan djupekologiska och konsumtionskritiska utvecklingsperspektiv. En koppling som också uppmärksammats internationellt som ett nordiskt bidrag till att se fritidens naturumgänge ”the friluftsliv way” som en inspirationskälla för en alternativ samhällsutveckling.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:11
Pages:39-49
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/006/ecp0904006.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Klas Sandell (2009). Nordiskt friluftsliv och allemansrätt: Nationella identitetsprojekt och ekopolitisk inspiration, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=006 (accessed 2/6/2016)