Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:David Redmalm: Sociologi, HumUS, Örebro universitet, Sweden
Publication title:Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:005
Abstract:Presentationen utforskar binära kategoriseringars logik och möjligheterna till dekonstruktionistiska förhållningssätt till det binära. För att studera detta abstrakta begrepp analyserar jag binariteterna svensk/invandrare; man/kvinna och människa/djur med utgångspunkt i texter av Michael Azar; Judith Butler och Donna Haraway. Genom en jämförelse av dessa tre analyser visar jag att binär kategorisering blir möjlig; trots att de binära begreppen saknar egentligt innehåll; genom ett antal principer – det binäras magi. Utifrån en diskussion om Gadamers syn på satir; baserad på Hegels verkehrt Welt; visar jag avslutningsvis att ett satiriskt socialpsykologiskt förhållningssätt genomsyrar Azars; Butlers och Haraways dekonstruktioner av respektive binaritet. Jag framhäver husdjuret som det antibinäras tankefigur och argumenterar för att varje kritik av binära kategoriseringar måste sluta i frågan om vad det mänskliga är.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:6
Pages:33-38
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/005/ecp0904005.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
David Redmalm (2009). Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=005 (accessed 2/14/2016)