Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Tora Holmberg: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Sweden
Publication title:Gränsgångare eller gengångare?: Transgena möss och urbana fåglar
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:002
Abstract:Inom teknik- och vetenskapsstudier inklusive feministiska vetenskapsstudier har gränser mellan natur och kultur sedan länge undersökts; problematiserats och omvärderats. Det är nu en självklar utgångspunkt att naturen inte upptäcks; utan skapas. Vi har aldrig varit moderna; som Latour säger; natur och kultur har aldrig varit åtskilda. Men gränserna skapas och återuppfinns gång på gång i vetenskaplig praktik. Med utgångspunkt i några figurer som utmanar och samtidigt befäster dessa gränser – transgena möss och urbana djur – undersöks hur vi kan förstå vetenskapens roll i denna gränsproduktion. Slutligen vill jag med hjälp av transbegreppet diskutera och kritiskt granska idén om överskridanden; vad de innebär; vilka begränsningar själva idén för med sig och vilka etiska och vetenskapliga implikationer som kan finnas.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:8
Pages:11-18
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/002/ecp0904002.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Tora Holmberg (2009). Gränsgångare eller gengångare?: Transgena möss och urbana fåglar, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=002 (accessed 2/12/2016)