Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Tora Holmberg: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Sweden
Publication title:Gränsgångare eller gengångare?: Transgena möss och urbana fåglar
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:002
Abstract:Inom teknik- och vetenskapsstudier inklusive feministiska vetenskapsstudier har gränser mellan natur och kultur sedan länge undersökts, problematiserats och omvärderats. Det är nu en självklar utgångspunkt att naturen inte upptäcks, utan skapas. Vi har aldrig varit moderna, som Latour säger, natur och kultur har aldrig varit åtskilda. Men gränserna skapas och återuppfinns gång på gång i vetenskaplig praktik. Med utgångspunkt i några figurer som utmanar och samtidigt befäster dessa gränser – transgena möss och urbana djur – undersöks hur vi kan förstå vetenskapens roll i denna gränsproduktion. Slutligen vill jag med hjälp av transbegreppet diskutera och kritiskt granska idén om överskridanden; vad de innebär, vilka begränsningar själva idén för med sig och vilka etiska och vetenskapliga implikationer som kan finnas.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:8
Pages:11-18
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/002/ecp0904002.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Tora Holmberg (2009). Gränsgångare eller gengångare?: Transgena möss och urbana fåglar, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=002 (accessed 9/22/2014)