Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.25 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous
  
Authors:Carin Jonsson: Umeå Universitet, Sweden
Publication title:Bild som text i läs- och skrivkontext
Conference:Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:032
Article No.:010
Abstract:Barnet hanterar världen genom ett filter av ”texter” där medierings- och tolkningsmöjligheterna ligger invävda i erfarenhet och språkbruk. Bilder utgör inte på samma sätt som skriftspråk ett system av överenskomna tecken med formella regler; men de används ofta i samband med skrift­språkslärande; just som ”text”. Bilden kan då fungera som ett sinnligt och intellektuellt stöd för lärande samt som ett uttryck för och en följd av just lärande. Nedanstående text handlar om potentialen i bildens tilltal och kommunicerande retorik i samband med läs- och skrivundervisning och lärande. Barnet som kommer till skolan kan både klara av att rita ord och skriva bilder samtidigt som det lär sig tänka på skriftens villkor. Bar­nets berättande i bild och ord kan förklaras som ett utryck för erövrade förståelser som barnet tillskriver mening. Läraren har att tillvarata potentialen i det språkliga mötet mellan barnet självt; produkten av dess an­strängningar och den undervisningspraktik där barnet ingår.
Language:Swedish
Year:2007
No. of pages:17
Pages:157-173
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/032/010/ecp0832010.pdf
Available:2008-11-10
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Carin Jonsson (2007). Bild som text i läs- och skrivkontext, Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=032;article=010 (accessed 2/6/2016)