Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.14 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Joakim Samuelsson: Linköpings universitet, Sweden
Margareta Engwall: Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Nya villkor för lärarutbildningen
Conference:Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:032
Article No.:009
Abstract:I dag har lärarstudenter med inriktning mot de tidigare skolåren andra förkunskaper än vad som var fallet för tio år sedan. Studien aktualiserar ett antal brister i och om matematik som lärarstudenter kan ha med sig in i lärarutbildningen. Lärarstudenternas uppfattningar om sin egen för­måga och hur matematikundervisning ska bedrivas kan vara begränsande för vilken undervisning de senare bedriver. Såväl innehåll som arbetsformer i lärarutbildningen måste möta dessa studenter på deras nivå. Denna studie kan hjälpa lärarutbildare att förstå vilken typ av studenter de har.
Language:Swedish
Year:2007
No. of pages:17
Pages:139-155
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/032/009/ecp0832009.pdf
Available:2008-11-10
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Joakim Samuelsson, Margareta Engwall (2007). Nya villkor för lärarutbildningen, Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=032;article=009 (accessed 2/6/2016)