Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.69 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Karin Forsling: Karlstads universitet, Sweden
Publication title:Läsa och skriva: vidgade begrepp i en medierik värld
Conference:Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:032
Article No.:008
Abstract:Att äga en kommunikativ kompetens i en medierik värld ställer krav på olika textkompetenser; literacies; såsom förmågan till textrörlighet och förmågan att hantera en bred språklig repertoar. I Lpo 94 benämns detta ett vidgat textbegrepp. Frågor som detta frammanar finns i den drama­turgiska rörelsen mot framtiden. Vilka kommer att vara läskunniga i framtiden? Vilka sorts texter läses? Vilka läsare kommer vi att fostra? Vilken strukturell textkompetens vill vi att barn och ungdomar ska ha? Artikeln belyser ett långsiktigt projekt i en specialpedagogisk miljö; där en grupp lärare och deras dyslektiska elever söker utveckla en gemensam språklig repertoar genom arbetet med ett vidgat textbegrepp. Mitt bidrag från läs- och skrivkunnighetsproblematiken ger inte några svar; snarare näring åt frågor som handlar om att vidga förståelsen för vad läs- och skrivkunnighet kan tänkas innebära i en medierik uppväxtmiljö för våra elever i den svenska skolan.
Language:Swedish
Year:2007
No. of pages:22
Pages:117-138
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/032/008/ecp0832008.pdf
Available:2008-11-10
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Karin Forsling (2007). Läsa och skriva: vidgade begrepp i en medierik värld, Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=032;article=008 (accessed 2/13/2016)