Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.23 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Christina Björn: Örebro universitet, Sweden
Publication title:Barns textskapande som kulturdialog
Conference:Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:032
Article No.:006
Abstract:Inom nyare läs- och skrivforskning betonas barns skriftspråkliga aktiviteter som uttryck för ett personligt meningsskapande i dialog med omvärlden. I mitt paper vill jag diskutera vad en sådan förståelse hos praktiskt verksamma pedagoger skulle kunna betyda för skolbarns möjligheter ”att erövra världen”. Som utgångspunkt för min diskussion vill jag ta min egen doktorsavhandling; Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan; och diskutera mina slutsatser och pedagogiska reflektioner därifrån i relation till nyare forskning inom literacyområdet; och i viss mån också till aktuella tendenser inom svensk utbildningspolitik.
Language:Swedish
Year:2007
No. of pages:11
Pages:89-99
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/032/006/ecp0832006.pdf
Available:2008-11-10
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Christina Björn (2007). Barns textskapande som kulturdialog, Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=032;article=006 (accessed 2/8/2016)