Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.13 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Camilla Björklund: Åbo Akademi, Finland
Publication title:Hållpunkter för de yngsta förskolebarnens lärande av tidig matematik
Conference:Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik, 26–27 november 2007, Linköping
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:032
Article No.:005
Abstract:I mötet med omvärlden strävar barn i 1–3-årsåldern ständigt efter att skapa och kommunicera mening. De yngsta förskolbarnen möter dagligen kulturellt förmedlade matematiska begrepp, principer och strategier, som de formulerar innebörd och mening i utgående från sina egna erfarenheter. Tidigt uppfattar barnen nödvändigheten av att förstå och göra sig förstådd i samspel med andra barn och vuxna. En intressant frågeställning blir då vad det är som gör att grunden till matematisk förståelse läggs, det vill säga vad det är som gör att lärande sker, eller inte sker? En kvalitativ analys av videografiskt insamlat material från två småbarnsavdelningar fokuserar hur lärandet av grundläggande aspekter av matematik gestaltar sig i mötet med andra barn och vuxna i förskolemiljö. I analysen framträder vad barnen och de vuxna fokuserar men även hur förståelsen kan framträda och utvecklas. I artikeln diskuteras barns lärande av matematik utgående från ett autentiskt exempel från en småbarnsavdelning.
Language:Swedish
Year:2007
No. of pages:17
Pages:71-87
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/032/005/ecp0832005.pdf
Available:2008-11-10
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Camilla Björklund (2007). Hållpunkter för de yngsta förskolebarnens lärande av tidig matematik, Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik, 26–27 november 2007, Linköping http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=032;article=005 (accessed 9/20/2014)