Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.16 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Caroline Liberg: Uppsala Universitet, Sweden
Publication title:Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag
Conference:Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:032
Article No.:004
Abstract:I den här artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas läs- och skrivutveckling baserat på forskning inom såväl det kognitiva som det sociokulturella perspektivet. I förgrunden ställs centrala språkliga förmågor som intresse och motivation för att läsa och skriva; läs- och skrivför­ståelse samt av- och inkodning. De här dimensionerna av läs- och skrivutvecklingen bildar förgrund och är beroende av bakgrunden som utgörs av de texter man får möta och i vilka sammanhang de här mötena sker. Artikeln avslutas med en betraktelse över ett utökat läraruppdrag som en konsekvens av vad vi idag vet om läs- och skrivutveckling.
Language:Swedish
Year:2007
No. of pages:16
Pages:53-68
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/032/004/ecp0832004.pdf
Available:2008-11-10
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Caroline Liberg (2007). Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag, Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=032;article=004 (accessed 2/7/2016)