Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.17 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Stefan Samuelsson: Linköping Universitet, Sweden
Publication title:Vad kan tvillingforskning lära oss om tidig läs- och skrivinlärning?
Conference:Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:032
Article No.:002
Abstract:Tvillingar är först och främst en källa till glädje inom familjen. Tvillingar är emellertid också särskilt intressanta för forskare efter­som de representerar en unik möjlighet för oss att studera hur genetiska och miljömässiga förhållanden påverkar barnens utveckling. I det här kapitlet behandlas fyra frågeställningar som på olika sätt belyser hur tvillingar kan bidra till vår förståelse av genernas och miljöns betydelse för skriftspråklig utveckling och till vår kunskap om skolan och undervisningens roll för barns tidiga läs- och skrivutveckling.
Language:Swedish
Year:2007
No. of pages:14
Pages:9-22
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/032/002/ecp0832002.pdf
Available:2008-11-10
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Stefan Samuelsson (2007). Vad kan tvillingforskning lära oss om tidig läs- och skrivinlärning?, Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=032;article=002 (accessed 2/14/2016)