Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Kristina Hermansson: Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, Sweden
Publication title:Romanens arkiv; arkivets roman: En läsning av Magnus Dahlströms Hem
Conference:Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:025
Article No.:025
Abstract:Under senare tid har intresset för dokumentation och kategorisering ökat inom såväl humanvetenskap och kulturstudier som fiktion. Arkivet utgör här ett centralt område; där frågor om vetande; makt och subjektivitet sammanstrålar. Begreppet lämpar sig därför väl som ett analytiskt redskap för viss litteratur. I denna artikel prövas en läsning av Magnus Dahlströms Hem ur arkivperspektiv. Romanen utkom 1996 och skildrar en havererande undersökning genom socialsekreteraren Ingas perspektiv. Hon kopplas in i fallet efter att en 10-årig flicka har hittats död under oklara omständigheter. Tre andra barn tros vara inblandade och Ingas uppgift är att besöka deras familjer för att samla information som kan lösa gåtan. Men hennes förment objektiva position som myndighetsrepresentant ger gradvis vika för ett växande tvivel. Fokus förskjuts från frågan om vad som hänt för att riktas mot varseblivningens och vetandets premisser. I min läsning riktas ljuset på just hur detta vetande produceras och ordnas. Begreppet arkiv används i abstrakt mening; som beteckning för en princip eller logik snarare än en samling dokument eller institution. De teoretiska utgångspunkterna är förankrade i Michel Foucaults och Jacques Derridas respektive tankegångar om arkiv i denna vidare bemärkelse.
Language:Swedish
Year:2007
No. of pages:6
Pages:243-348
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/025/025/ecp072525.pdf
Available:2007-11-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Kristina Hermansson (2007). Romanens arkiv; arkivets roman: En läsning av Magnus Dahlströms Hem, Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=025;article=025 (accessed 2/9/2016)