Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.17 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous
  
Authors:Claes Klasander: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Innehållsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument
Conference:Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:017
Article No.:004
Abstract:Vi använder oss dagligen av tekniska system och de påverkar våra liv. Men vad är tekniska system egentligen och hur tas de upp i skolans undervisning?

Denna artikel bygger på en studie där empirin utgörs av sex nationers styrdokument för tekniknära ämnen i det obligatoriska skolväsendet. Genom att undersöka hur dessa länder formulerar sig i sina styrdokument sätts den svenska kursplanens systemperspektiv i en internationell kontext. Resultatet av studien visar att kursplanerna fokuserar vissa aspekter av systeminnehåll och att det finns olika sätt att språkligt behandla system i dessa texter. Dessutom antyds ett antal underliggande syften med undervisningen om tekniska system.

Att undervisa om tekniska system verkar vara viktigt. Förmågan att tänka i termer av systemär något som behöver tränas tillsammans med eleverna. Kursplanerna lyfter fram de tekniska systemaspekterna i både rubriker, innehållsbeskrivningar, målformuleringar och bedömningskriterier. De olika ämnesfokus som hålls fram eller de systemspråk som används presenterar inte enhetliga bilder av tekniska system, när man läser de samlade dokumenten.

Till exempel är definitionen av systemen och gränsdragningen mot en omgivning både centrala och svåra moment att belysa, liksom komponenternas roller. Alla aspekterna finns parallellt i texterna. På detta sätt bidrar de gemensamt till systeminnehållets utformning i kursplanerna.

Analysen av styrdokumenten bygger på systemteorier och teorier om tekniska system. Studien visar att de senast etablerade teorierna och dessas begrepp ännu inte tagit sig in i kursplanetexterna.

Language:Swedish
Year:2006
No. of pages:29
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/017/004/ecp017004.pdf
Available:2006-09-04
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Claes Klasander (2006). Innehållsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument, Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=017;article=004 (accessed 9/16/2014)