Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.17 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous
  
Authors:Claes Klasander: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Innehållsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument
Conference:Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:017
Article No.:004
Abstract:Vi använder oss dagligen av tekniska system och de påverkar våra liv. Men vad är tekniska system egentligen och hur tas de upp i skolans undervisning?

Denna artikel bygger på en studie där empirin utgörs av sex nationers styrdokument för tekniknära ämnen i det obligatoriska skolväsendet. Genom att undersöka hur dessa länder formulerar sig i sina styrdokument sätts den svenska kursplanens systemperspektiv i en internationell kontext. Resultatet av studien visar att kursplanerna fokuserar vissa aspekter av systeminnehåll och att det finns olika sätt att språkligt behandla system i dessa texter. Dessutom antyds ett antal underliggande syften med undervisningen om tekniska system.

Att undervisa om tekniska system verkar vara viktigt. Förmågan att tänka i termer av systemär något som behöver tränas tillsammans med eleverna. Kursplanerna lyfter fram de tekniska systemaspekterna i både rubriker; innehållsbeskrivningar; målformuleringar och bedömningskriterier. De olika ämnesfokus som hålls fram eller de systemspråk som används presenterar inte enhetliga bilder av tekniska system; när man läser de samlade dokumenten.

Till exempel är definitionen av systemen och gränsdragningen mot en omgivning både centrala och svåra moment att belysa; liksom komponenternas roller. Alla aspekterna finns parallellt i texterna. På detta sätt bidrar de gemensamt till systeminnehållets utformning i kursplanerna.

Analysen av styrdokumenten bygger på systemteorier och teorier om tekniska system. Studien visar att de senast etablerade teorierna och dessas begrepp ännu inte tagit sig in i kursplanetexterna.

Language:Swedish
Year:2006
No. of pages:29
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/017/004/ecp017004.pdf
Available:2006-09-04
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Claes Klasander (2006). Innehållsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument, Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=017;article=004 (accessed 2/12/2016)