Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.37 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Inga-Britt Skogh: Teknikum, Lärarhögskolan i Stockholm, Sweden
Publication title:Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga: Svenska erfarenheter av ett engelskt bedömningsinstrument
Conference:Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:017
Article No.:003
Abstract:Forskningsprojektet Assessing Design and Technology är ett samarbetsprojekt mellan forskare på Goldsmiths College och en grupp didaktikforskare på Lärarhögskolan i Stockholm kring bedömning av kreativitet och innovativ förmåga.

Utgångspunkten för studierna inom projektet är ett bedömningsinstrument som professor Kimbell och hans forskargrupp vid Goldsmiths College. Instrumentet är särkilt framtaget för att fånga förmågor som kreativitet och innovativ förmåga. Detta instrument har nu prövats för första gången utanför England.

Inom ramen för projektet studeras såväl bedömningsaktens utfall (elevernas prestationer i testet och bedömningen av dessa prestationer) som elevers och lärares upplevelser och agerande i bedömnings/bedömarsituationer. De metoder som har använts vid datainsamlingen är observationer; intervjuer och enkäter.

Bland de resultat som hittills har framkommit kan nämnas att de svenska eleverna lyckas lika bra på testet som engelska elever. Variationen i lösningarna följer också i stort sett samma mönster som i England. Precis som i England finns ingen korrelation mellan elevernas betyg i testet och elevernas skolbetyg i ämnet design. Elever och lärare är överlag positiva till testes utformning.

I studien framskymtar olika pedagogiska konsekvenser av utformningen av testet och testsituationen. Bland de frågor som väcks i studien kan nämnas frågan om vilka konsekvenser som följer av att ett bedömningsverktyg utformas för att passa i ett språkligt; kulturellt och socialt sammanhang men sedan används i ett helt annat; frågan om hur omständigheterna kring en testsituation påverkar elevernas möjligheter att göra sig själva rättvisa samt frågan om hur eleverr och lärare tänker om bedömning i skolan.

Language:Swedish
Keywords:Bedömning; kreativitet; skola; elever; lärare; England; Sverige
Year:2006
No. of pages:20
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/017/003/ecp017003.pdf
Available:2006-09-04
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Inga-Britt Skogh (2006). Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga: Svenska erfarenheter av ett engelskt bedömningsinstrument, Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=017;article=003 (accessed 2/10/2016)