Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.06 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous
  
Authors:Håkan Berglund-Laken: Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet, Campus Härnösand, Sweden
Publication title:Mellan kropp och bostad: Boendets praktik och materialitet i efterkrigstidens moderna bostäder
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:091
Abstract:Efterkrigstidens bostadspolitik med slagord som ”goda bostäder åt alla” gav materiella resul-tat i ett intensivt byggande av moderna bostäder; vilket i ett slag kom att förändra vardagens villkor för en stor del av Sveriges befolkning. Med exempel från industriorten Kramfors dis-kuteras hur människor upplevde och hanterade denna omvandling av boendets villkor under årtiondet efter krigsslutet. Synsättet är att hem inte är något på förhand givet utan uppstår i boendets praktik; i struktureringen av de dagliga rutinerna och i görandet med tingen. Utan att ett intimt och kroppsligt brukande av lägenheten kan den inte bli bebodd; bli ett hem. Det är denna process som är i fokus för diskussionen; hur hem skapas och reproduceras genom de dagliga sysslorna; i den kontinuerliga praktiken av städning; matlagning; tvätt och förvärv; ordnande och kassering av ting. Det var ett görande som samtidigt handlade om att förankra sig på en plats; att avgränsa och reducera världen till något eget; till något greppbart och inom egen kontroll.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:9
Pages:1159-1167
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/091/ecp015091b.pdf
Available:2006-02-01
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Håkan Berglund-Laken (2005). Mellan kropp och bostad: Boendets praktik och materialitet i efterkrigstidens moderna bostäder, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=091 (accessed 2/14/2016)