Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.06 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous
  
Authors:Håkan Berglund-Laken: Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet, Campus Härnösand, Sweden
Publication title:Mellan kropp och bostad: Boendets praktik och materialitet i efterkrigstidens moderna bostäder
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:091
Abstract:Efterkrigstidens bostadspolitik med slagord som ”goda bostäder åt alla” gav materiella resul-tat i ett intensivt byggande av moderna bostäder, vilket i ett slag kom att förändra vardagens villkor för en stor del av Sveriges befolkning. Med exempel från industriorten Kramfors dis-kuteras hur människor upplevde och hanterade denna omvandling av boendets villkor under årtiondet efter krigsslutet. Synsättet är att hem inte är något på förhand givet utan uppstår i boendets praktik, i struktureringen av de dagliga rutinerna och i görandet med tingen. Utan att ett intimt och kroppsligt brukande av lägenheten kan den inte bli bebodd, bli ett hem. Det är denna process som är i fokus för diskussionen, hur hem skapas och reproduceras genom de dagliga sysslorna, i den kontinuerliga praktiken av städning, matlagning, tvätt och förvärv, ordnande och kassering av ting. Det var ett görande som samtidigt handlade om att förankra sig på en plats, att avgränsa och reducera världen till något eget, till något greppbart och inom egen kontroll.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:9
Pages:1159-1167
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/091/ecp015091b.pdf
Available:2006-02-01
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Håkan Berglund-Laken (2005). Mellan kropp och bostad: Boendets praktik och materialitet i efterkrigstidens moderna bostäder, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=091 (accessed 9/17/2014)