Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Margit Wettstein: Nobelmuseet, Stockholm, Sweden \ Institutionen för Kulturantropologi och Etnologi, Uppsala universitet, Sweden
Publication title:Memento vivere: Föremåls betydelse i extrema livssituationer
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:085
Abstract:Människor har ett förhållande inte enbart till andra människor utan även till saker. Kan per-sonliga ägodelar som kanske inte har något värde i sig plötsligt få en ny innebörd och bli livs-viktiga? Jag försöker se ett samband mellan föremål och viljan att fortsätta leva efter trauma-tiska upplevelser. Nelly Sachs som i sista stund flydde undan nazisterna hade några små saker med sig som fick ersätta det hon förlorade; älskade människor; hemland och trygghet. En traumatisk händelse i nutid är attacken på World Trade Center. Det finns en likhet mellan det oförutsägbara i förintelsen och det oförutsägbara med attacken på World Trade Center. Det som förenar de båda händelserna är våldet mot och utplånandet av oskyldiga människor; tom-rummet som uppstod efteråt och oförmågan att kunna prata om det samt frågan hur ett liv kan se ut eller te sig i fortsättningen. Kan föremål bidra till viljan att fortsätta leva?
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:8
Pages:1083-1090
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/085/ecp015085b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Margit Wettstein (2005). Memento vivere: Föremåls betydelse i extrema livssituationer, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=085 (accessed 2/13/2016)