Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Ann Werner: Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Dekonstruktiv konst; genus och dåtid
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:084
Abstract:I den avantgardiska feministiska konsten idag finns exempel på hur konst/kultur från dåtid återanvänds; dekonstrueras och skapar ny mening. Genom att använda berättelser om kvinnor som inte vanligtvis inkluderas i historien eller konsten så ifrågasätts den dominerande ”stora” berättelsen. Att använda kultur från dåtid på ett sätt som belyser likheter och skillnader i re-presentationer av kvinnor då och nu riktar kritik mot både dåtidens och nutidens maktord-ningar. I det här pappret diskuteras två exempel på svensk samtidskonst; som arbetar med feministisk dekonstruktion av dåtidens kultur. Hur förhåller sig verken till dåtid och nutid samt vilken betydelse får receptionen av dem? På vilket sätt påverkar genreindelningar recep-tion av samtidskonst? Hur skapas gränser mellan historia; politik och konst och vad blir re-sultatet av dessa gränser? Syftet med att läsa två samtida verk; ”Blondie” och ”Talking Puz-zaya”; är inte att analysera dem med hjälp av dekonstruktiv teori utan att visa hur de korre-sponderar med de teoretiska strömningarna.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:8
Pages:1075-1082
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/084/ecp015084b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Ann Werner (2005). Dekonstruktiv konst; genus och dåtid, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=084 (accessed 2/7/2016)