Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Ann Werner: Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Dekonstruktiv konst, genus och dåtid
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:084
Abstract:I den avantgardiska feministiska konsten idag finns exempel på hur konst/kultur från dåtid återanvänds, dekonstrueras och skapar ny mening. Genom att använda berättelser om kvinnor som inte vanligtvis inkluderas i historien eller konsten så ifrågasätts den dominerande ”stora” berättelsen. Att använda kultur från dåtid på ett sätt som belyser likheter och skillnader i re-presentationer av kvinnor då och nu riktar kritik mot både dåtidens och nutidens maktord-ningar. I det här pappret diskuteras två exempel på svensk samtidskonst, som arbetar med feministisk dekonstruktion av dåtidens kultur. Hur förhåller sig verken till dåtid och nutid samt vilken betydelse får receptionen av dem? På vilket sätt påverkar genreindelningar recep-tion av samtidskonst? Hur skapas gränser mellan historia, politik och konst och vad blir re-sultatet av dessa gränser? Syftet med att läsa två samtida verk, ”Blondie” och ”Talking Puz-zaya”, är inte att analysera dem med hjälp av dekonstruktiv teori utan att visa hur de korre-sponderar med de teoretiska strömningarna.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:8
Pages:1075-1082
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/084/ecp015084b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Ann Werner (2005). Dekonstruktiv konst, genus och dåtid, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=084 (accessed 9/18/2014)