Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.09 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Johan Söderman: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Kommersialism eller konst: social positionering och konstruktion av professionella hip-hop-identiteter
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:079
Abstract:Följande presentation handlar om svenska musiker från det tvärestetiska1 fältet hip-hop och hur dessa kulturarbetare konstruerar professionella identiteter.

Utgångspunkten är att professionella rappare, så kallade emcees2, utgör ett subfält inom det kulturella produktionsfältet (jfr Bourdieus fältteori). Diskursanalys har använts som metod för att synliggöra hur rapparna riktar sin verksamhet mot varandra mer än mot konsumenterna, hur de konsekrerar varandra, hur inträdeskrav och regler existerar inom fältet, hur protektionism upprätthålls och slutligen hur den eviga konflikten mellan konst och pengar tar sig uttryck.

Följande artikel visar hur borgerlig modernistisk diskurs samverkar med marknadsliberal diskurs i fabrikationen av hip-hop-musiker.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:18
Pages:997-1014
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/079/ecp015079b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Johan Söderman (2005). Kommersialism eller konst: social positionering och konstruktion av professionella hip-hop-identiteter, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=079 (accessed 9/24/2014)