Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.09 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Johan Söderman: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Kommersialism eller konst: social positionering och konstruktion av professionella hip-hop-identiteter
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:079
Abstract:Följande presentation handlar om svenska musiker från det tvärestetiska1 fältet hip-hop och hur dessa kulturarbetare konstruerar professionella identiteter.

Utgångspunkten är att professionella rappare; så kallade emcees2; utgör ett subfält inom det kulturella produktionsfältet (jfr Bourdieus fältteori). Diskursanalys har använts som metod för att synliggöra hur rapparna riktar sin verksamhet mot varandra mer än mot konsumenterna; hur de konsekrerar varandra; hur inträdeskrav och regler existerar inom fältet; hur protektionism upprätthålls och slutligen hur den eviga konflikten mellan konst och pengar tar sig uttryck.

Följande artikel visar hur borgerlig modernistisk diskurs samverkar med marknadsliberal diskurs i fabrikationen av hip-hop-musiker.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:18
Pages:997-1014
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/079/ecp015079b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Johan Söderman (2005). Kommersialism eller konst: social positionering och konstruktion av professionella hip-hop-identiteter, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=079 (accessed 2/9/2016)