Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.19 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Samuelsson: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Sweden
Publication title:På vandring i naturens teater: Natur och kultur på naturhistoriska riksmuseet
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:073
Abstract: Med utgångspunkt i en studie av Naturhistoriska riksmuseets samtida utställningar; samt museihistoriska tillbakablickar; diskuterar papret berättelser om naturens ordning och (re)produktionen av natur och kultur. Det analytiska perspektivet är semotiskt- dekonstruktivistiskt. En utgångspunkt är att distinktionen mellan natur (naturalia) och kultur (artificialia); vilken kommer till uttryck i både vetenskapernas och museernas indelningar; och i utställningarnas exkluderingar av konventionella tecken för människa och kultur; är problematisk då miljöproblemen kan sägas hända i skärningspunkten mellan dessa. Exempel på mer konkreta frågeställningar: Vilken roll spelar bildkonstens konstruktion av naturen? Hur framställs människan? Hur kommer ekologin in i utställningarna och i så fall vilken ekologi? Hur kommer kulturella värderingar och föreställningar om kön och normalitet till uttryck? Vad betyder kuriosans försvinnande….?
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:26
Pages:881-906
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/073/ecp015073b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Samuelsson (2005). På vandring i naturens teater: Natur och kultur på naturhistoriska riksmuseet, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=073 (accessed 2/14/2016)