Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Minna Räsänen: Skolan för datavetenskap och 44 Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden
Sinna Lindquist: Skolan för datavetenskap och 44 Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden
Publication title:”Och du ska göra lite etno”: Gestaltningar av etnografi inom MDI
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:072
Abstract:Antropologi och etnologi har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet inom människadatorinteraktion; MDI. MDI är ett multidisciplinärt forskningsområde där bland annat antropologier; industridesigners; ingenjörer; systemutvecklare; psykologer och grafiker möts. Forskningen är design- och problemorienterad och syftar till att på olika sätt bidra till mer användbara tekniska system och artefakter. För att förstå människors förutsättningar för teknikanvändning i vardagen; både agerandet och kontexten som helhet; har de etnografiska metoderna fått stor genomslagskraft inom MDI.

I den här artikeln för vi en problematiserande diskussion om hur etnografi gestaltas inom MDI. Vilka konsekvenser får dessa gestaltningar inom de etnografiska vetenskapernas identitet och legitimitet inom MDI? Vilken kunskapssyn blir rådande? Är antropologi och etnologi endast reducerat till beskrivningar av fältstudier? Som exempel har vi i projektet CoPLand som syftar till att utveckla teknik för kunskapsutbyte inom nomadiserande lärargrupper; exempelvis modersmålslärare och svensklärare utomlands.

Inom MDI-relaterade forskningsprojekt blir reflektionen som måste till vid varje fältstudie; där det skrivande subjektet ofta saknas; summan av projektdeltagarnas alla reflektioner och blir till den data som ska föras in i designen och i utvecklingsprojektet. Den djupa subjektiva reflektionen; som kanske för med sig en stark känsla av något som inte berör teknikutveckling; lämnas därhän. I CoPLand blev det annorlunda och en rapport som berör den studerade lärargruppens arbetsvillkor; men fokus på social betydelse och maktaspekter ska snart publiceras.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:9
Pages:871-879
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/072/ecp015072b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Minna Räsänen, Sinna Lindquist (2005). ”Och du ska göra lite etno”: Gestaltningar av etnografi inom MDI, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=072 (accessed 2/7/2016)