Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.06 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Gunilla Petersson: Institutionen för beteendevetenskap, avd för sociologi, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:”Då gick jag in i väggen ”: Om utbrändhet och arbetsskada som en moralisk kamp
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:065
Abstract:Utträdet från arbetsmarknaden är en avgörande händelse i människors liv; och kanske i synnerhet om detta sker i förtid och man själv anser att det är arbetet som bär skulden. Detta bidrag handlar om personer som drabbats av utbrändhet och som har anmält denna som arbetsskada. Det är en analys av skriftliga inlagor till beslutande myndigheter i 48 arbetsskadeärenden med psykosocialt betingade skador.

Syftet är att belysa anmälarnas position som klienter i förhållande till arbetsskadeförsäkringen och i en förlängning också den position de intar som klienter och medborgare i relation till välfärdsstaten. Diskussionen koncentreras kring tre frågor: Hur anmälarna framställer skadans uppkomst och dess relation till arbetet; hur anmälarnas strävanden att få sin skada godkänd som en arbetsskada tar formen av en moralisk kamp och slutligen hur anmälarnas argumentation i överklaganden och liknande skrivelser ger uttryck för olika visioner av vad försäkringen är till för och därmed också för vad som är statens ansvar i relation till den enskilde som medborgare.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:9
Pages:797-805
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/065/ecp015065b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Gunilla Petersson (2005). ”Då gick jag in i väggen ”: Om utbrändhet och arbetsskada som en moralisk kamp, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=065 (accessed 2/11/2016)