Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.15 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Magnus Persson: Lärarutbildningen, Malmö högskola, Sweden
Publication title:Kulturaliseringen av litteraturstudiet i skola och högre utbildning
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:064
Abstract:Hur har den internationellt sett mycket påtagliga kulturella vändningen inom humanvetenskaperna påverkat studiet av litteratur i den svenska skolans litteraturundervisning och i disciplinen litteraturvetenskap? Har vidgningen av litteraturstudiet till att omfatta alla tänkbara typer av kulturella texter och praktiker blivit en realitet också i Sverige? Vilka likheter och skillnader finns det mellan den kulturella vändningens avtryck i skolans svenskundervisning respektive litteraturvetenskapen? Är skolan som vanligt eftersläpande vad gäller anammandet av ny teori eller har den tvärtom gått längre i sina ansträngningar att reformera litteraturstudiet i kulturell riktning än vad storebror litteraturvetenskapen gjort? Syftet med mitt paper är att utifrån några konkreta exempel diskutera dessa frågeställningar; men också att teckna konturerna av den motsägelsefulla diskursiva och institutionella logik som ligger bakom det myckna talet om kultur och kulturella vändningar i det sen- eller postmoderna samhället.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:20
Pages:777-796
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/064/ecp015064b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Magnus Persson (2005). Kulturaliseringen av litteraturstudiet i skola och högre utbildning, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=064 (accessed 2/11/2016)