Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.15 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Morten Nørholm: Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Denmark
Publication title:Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning: Felt eller subfelt? Relativ autonomi eller ikke?
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:061
Abstract:For at eftersøge alternativer til en Bourdieu-inspireret analyse af den sociale og symbolske funktion af (uddannelses-)evalueringer blev der foretaget en analyse af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning. Fire centrale danske producenter blev identificeret. Det viser sig at dette arbejde består af praktiske teorier (efter Durkeim) for ’den gode evaluering’; og som praktiske teorier tilbyder forskningen ikke analytiske redskaber; men må i stedet konstrueres som del af det analyserede objekt; evalueringernes praktik.

Som et analytisk greb konstrueres præliminært et (sub)felt i to dimensioner: Vandret akse: ikke-verdslig; videnskabelig; kulturel pol (’venstre’); verdslig; akademisk; politisk-økonomisk pol (’højre’). Lodret akse: +/÷ anciennitet. Efter en efterfølgende selvobjektivering og tilhørende konstruktion af forskeren selv; konkluderes at der ikke er tale om relativ autonomi: dels svarer den analyserede forskning på eksplicitte krav fra opdragsgiver ved evalueringer; dels tages der udgangspunkt i en rationel handlingsteori uden symbolsk økonomi; dels diskuteres således hverken grundlagsproblemer eller sociale mulighedsbetingelser.

De analyserede producenter af det som kaldes for og anerkendes for at være evalueringsforskning; må dermed enten konstrueres som en meget ’højre’-tung del af et videnskabeligt felt hvor ’venstre’ er stort set fraværende; eller som en ikke-autonom og decideret afhængig del af et økonomisk-politisk-administrativt felt.

Language:Danish
Year:2005
No. of pages:16
Pages:743-758
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/061/ecp015061b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Morten Nørholm (2005). Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning: Felt eller subfelt? Relativ autonomi eller ikke?, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=061 (accessed 2/8/2016)