Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Magnus Mörck: Centrum för konsumentvetenskap och Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet
Publication title:En; två eller tre knappar: Affärsmaskuliniteter i kostym
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:057
Abstract:Detta paper behandlar en studie av affärslivets klädda och förkroppsligade genuskonstruktio-ner med observationer från 40 bolagsstämmor som underlag. Allt från eliten inom näringslivet till mer anonyma företrädare för börsbolagens staber och olika ägarkategorier har följts för att se hur de samspelar i olika situationer av – rutin; triumf och tragedi. Den mörka herrkostymen är ett plagg för män som fungerar inkluderande genom att göra dem sinsemellan mer lika; samtidigt som detta exkluderar kvinnor som dels måste försöka undvika att se för lika ut män – ”utklädda” – dels bli för feminina och förlora tyngd och auktoritet enligt rådande ge-nusnormer. Den treknäppta kostymen kommunicerar att man är solid och inte fullt modern (två knappar) eller ett popsnöre (en knapp). Knappen i sig betyder inget – spelet mellan de klädda kropparna av män och kvinnor allt! Kan man säga något nytt om makt och kläder ge-nom att arbeta med observationer?

(Även publicerat i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005).

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:8
Pages:703-710
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/057/ecp015057b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Magnus Mörck (2005). En; två eller tre knappar: Affärsmaskuliniteter i kostym, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=057 (accessed 2/10/2016)