Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.21 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Sonja Miladinovic: Institutionen för slaviska språk, Göteborgs universitet, Sweden
Publication title:På vift i den europeiska Orienten: Om svenska resenärers skildringar av Balkan
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:055
Abstract:1800-talets början såg en utformning av myten om Balkan som ett främmande och exotiskt område som Europa inte upplever som en del av det egna kulturella arvet. Ordet Balkan fick betydelser utanför den geografiska sfären. I dag finns det två Balkan: det ena är en geografisk plats; en halvö i Sydosteuropa. Det andra Balkan är en del av Europas imaginära geografi; en mental bild av ett Europa uppdelat i binära och hierarkiska poler. Detta andra Balkan inbegriper en rad stereotyper som skapats och formats i västvärldens skönlitteratur och reseskild-ringar. Genomgående för dessa verk är att Balkan skildras som den Andre i förhållande till Väst. Balkanbilden har många beröringspunkter med den bild av Orienten som Edward Said skildrat i sin numera klassiska undersökning Orientalism (New York 1978). Även här är myten om Balkan snarast västvärldens egen konstruktion; det handlar om den dominanta kultu-rens behov av en dialog med sig själv; av att definiera sig själv genom sin motbild.

Även svenska resenärer har under sina resor på Balkanhalvön varit påverkade av men också bidragit till Balkanmyten. I mitt arbete undersöker jag ett antal representativa svenska reseskildringar av Balkan för att se hur de förhåller sig till detta mytiska Balkan.

Language:Swedish
Keywords:Balkan; reseskildringar; balkanism
Year:2005
No. of pages:15
Pages:673-687
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/055/ecp015055b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Sonja Miladinovic (2005). På vift i den europeiska Orienten: Om svenska resenärers skildringar av Balkan, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=055 (accessed 2/10/2016)