Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.09 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Lundberg: Doktorand vid Tema genus och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:052
Abstract:Att djur används i satiriska och parodiska sammanhang är ingenting nytt. Fabeln är en typ av allegorisk satir, en litterär genre med rötter hos bland andra Aisopos där djur får iscensätta människans galenskap. Effekten bygger på det vacklande brottet mellan närhet och distans, mellan det bekanta och Verfremdung. Dessa urgamla litterära grepp får nytt feministiskt liv när komikerparet Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson använder sig av Donna Haraways kända figur, orangutangehonan Koko i en absurd sketch om plastikoperationer, skönhetstävlingar och välgörenhetsarbete. Åsa & Gertruds komiska sketcher sändes på regelbunden basis i det feministiska radiomagasinet Freja! och dess föregångare Radio Ellen i P1 mellan 1994 och 2000. Med utgångspunkt i sketchen om hur orangutanghonan Koko vinner tävlingen Miss inre skönhet skall jag diskutera hur komik och feministisk kritik tar sig uttryck i detta korta stycke, och vilken roll användandet av djur som tema spelar i relation till skrattet och den feministiska kritiska agendan.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:10
Pages:643-652
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/052/ecp015052b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Lundberg (2005). Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=052 (accessed 9/17/2014)