Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.09 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Lundberg: Doktorand vid Tema genus och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:052
Abstract:Att djur används i satiriska och parodiska sammanhang är ingenting nytt. Fabeln är en typ av allegorisk satir; en litterär genre med rötter hos bland andra Aisopos där djur får iscensätta människans galenskap. Effekten bygger på det vacklande brottet mellan närhet och distans; mellan det bekanta och Verfremdung. Dessa urgamla litterära grepp får nytt feministiskt liv när komikerparet Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson använder sig av Donna Haraways kända figur; orangutangehonan Koko i en absurd sketch om plastikoperationer; skönhetstävlingar och välgörenhetsarbete. Åsa & Gertruds komiska sketcher sändes på regelbunden basis i det feministiska radiomagasinet Freja! och dess föregångare Radio Ellen i P1 mellan 1994 och 2000. Med utgångspunkt i sketchen om hur orangutanghonan Koko vinner tävlingen Miss inre skönhet skall jag diskutera hur komik och feministisk kritik tar sig uttryck i detta korta stycke; och vilken roll användandet av djur som tema spelar i relation till skrattet och den feministiska kritiska agendan.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:10
Pages:643-652
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/052/ecp015052b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Lundberg (2005). Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=052 (accessed 2/10/2016)